26.4.2012-12.5.2012

Městská část Praha 12-Odbor životního prostředí a dopravy, Písková 830/25, Praha 4 Modřany: Oznámení o pokračování vodoprávního řízení; čj.P12/11631/2012 OŽD

Městská část Praha 12-Odbor životního prostředí a dopravy, Písková 830/25, Praha 4 Modřany: Oznámení o pokračování vodoprávního řízení; čj.P12/11631/2012 OŽD

Soubor ke stažení: