5.4.2012-21.4.2012

Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b, Praha 4-Odbor stavební: Rozhodnutí, I.Územní rozhodnutí II.Stavební povolení III.Povolení k nakládání s podzemními vodami IV.Rozhodnutí o námitkách; čj.P4/022991/12/ost/ival

Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b, Praha 4-Odbor stavební: Rozhodnutí, I.Územní rozhodnutí II.Stavební povolení III.Povolení k nakládání s podzemními vodami IV.Rozhodnutí o námitkách; čj.P4/022991/12/ost/ival

Soubor ke stažení: