2.4.2012-18.4.2012

Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b, Praha 4,Odbor stavební-Oznámení o zahájení územního řízení spojeného se stavebním řízením; čj.P4/029624/12/ost/mato

Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b, Praha 4,Odbor stavební-Oznámení o zahájení územního řízení spojeného se stavebním řízením; čj.P4/029624/12/ost/mato

Soubor ke stažení: