30.3.2012-15.4.2012

Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b, Praha 4-Odbor stavební: Rozhodnutí I.Rozhodnutí o povolení výjimky II. Změna územního rozhodnutí; čj.P4/029627/12/ost/jary

Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b, Praha 4-Odbor stavební: Rozhodnutí I.Rozhodnutí o povolení výjimky II. Změna územního rozhodnutí; čj.P4/029627/12/ost/jary

Soubor ke stažení: