26.3.2012-11.4.2012

Městská část Praha4,Antala Staška 2059/80b, Praha 4-Oznámení o zahájení územního řízení spojeného se stavebním řízením o zahájení vodoprávního řízení a pozvání k ústnímu jednání; čj.P4/026359/12/ost/ival

Městská část Praha4,Antala Staška 2059/80b, Praha 4-Oznámení o zahájení územního řízení spojeného se stavebním řízením o zahájení vodoprávního řízení a pozvání k ústnímu jednání; čj.P4/026359/12/ost/ival

Soubor ke stažení: