20.3.2012-5.4.2012

Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4-Oznámení o zahájení územního řízení spojeného se stavebním řízením o zahájení vodoprávního řízení a pozvání k ústnímu jednání; čj.P4/025069/12/ost/ival

Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4-Oznámení o zahájení územního řízení spojeného se stavebním řízením o zahájení vodoprávního řízení a pozvání k ústnímu jednání; čj.P4/025069/12/ost/ival

Soubor ke stažení: