9.3.2012-25.3.2012

Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b, Praha 4, Odbor stavební-Rozhodnutí Územní rozhodnutí; čj.P4/017607/12/ost/pode

Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b, Praha 4, Odbor stavební-Rozhodnutí Územní rozhodnutí; čj.P4/017607/12/ost/pode

Soubor ke stažení: