7.3.2012-23.3.2012

Hlavní město Praha MHMP,Odbor ochrany prostředí-Závěr zjišťovacího řízení: Změna v užívání multifunkčního areálu Saparia-Libuš; čj.S-MHMP-0999964/2011/OOP/VI/EIA/793-2/Lin

Hlavní město Praha MHMP,Odbor ochrany prostředí-Závěr zjišťovacího řízení: Změna v užívání multifunkčního areálu Saparia-Libuš; čj.S-MHMP-0999964/2011/OOP/VI/EIA/793-2/Lin

Soubor ke stažení: