6.3.2012-22.3.2012

Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b, Praha 4-Odbor stavební: Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení; čj.P4/008977/12/ost/ival

Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b, Praha 4-Odbor stavební: Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení; čj.P4/008977/12/ost/ival

Soubor ke stažení: