2.3.2012-18.3.2012

Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b, Praha 4-Odbor stavební: Oznámení o zahájení územního řízení; čj. P4/016243/12/ost/pode

Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b, Praha 4-Odbor stavební: Oznámení o zahájení územního řízení; čj. P4/016243/12/ost/pode

Soubor ke stažení: