15.2.2012-16.3.2012

Hlavní město Praha-Odbor územního plánu: Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn I Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy (Z2011/00) o veřejném projednání vyhodnocení vlivů této změny na udržitelný rozvoj území

Hlavní město Praha-Odbor územního plánu: Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn I Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy (Z2011/00) o veřejném projednání vyhodnocení vlivů této změny na udržitelný rozvoj území

Soubor ke stažení: