6.2.2012-22.2.2012

Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b-odbor stavební: Oznámení o zahájení územního řízení spojeného se stavebním řízením o zahájení vodoprávního řízení;čj.P4/009646/12/ost/ival

Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b-odbor stavební: Oznámení o zahájení územního řízení spojeného se stavebním řízením o zahájení vodoprávního řízení;čj.P4/009646/12/ost/ival

Soubor ke stažení: