29.12.2011-31.1.2012

Městská část Praha-Kunratice oznámení o vyhlášení výběrového řízení:Referent správy majetku Domu s chráněnými byty čp.1435/26a v odboru ekonomickém

Městská část Praha-Kunratice oznámení o vyhlášení výběrového řízení:Referent správy majetku Domu s chráněnými byty čp.1435/26a v odboru ekonomickém

Soubor ke stažení: