22.12.2011-7.1.2012

Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b, Praha 4-Odbor stavební:Rozhodnutí I.,II. Rozhodnutí o povolení vyjímky III.Územní rozhodnutí IV.Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení; čj.P4/123493/11/ost/stef

Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b, Praha 4-Odbor stavební:Rozhodnutí I.,II. Rozhodnutí o povolení vyjímky III.Územní rozhodnutí IV.Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení; čj.P4/123493/11/ost/stef

Soubor ke stažení: