14.12.2011-17.1.2012

Městská část Praha-Libuš,Libušská 35,Praha 4 Libuš vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:Tajemník Úřadu městské části Praha-Libuš

Městská část Praha-Libuš,Libušská 35,Praha 4 Libuš vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:Tajemník Úřadu městské části Praha-Libuš

Soubor ke stažení: