12.12.2011-28.12.2011

Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b Praha4, Odbor stavební-Oznámení o zahájení územního řízení;čj.P4/121131/11/ost/ambr

Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b Praha4, Odbor stavební-Oznámení o zahájení územního řízení;čj.P4/121131/11/ost/ambr

Soubor ke stažení: