9.12.2011-25.12.2011

Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b, Praha 4-odbor stavební: Územní rozhodnutí o změně stavby; čj.P4/123202/11/ost/jary

Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b, Praha 4-odbor stavební: Územní rozhodnutí o změně stavby; čj.P4/123202/11/ost/jary

Soubor ke stažení: