6.12.2011-22.12.2011

Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b,Praha 4-Odbor stavební: Oznámení o zahájení územního řízení spojeného se stavebním řízením; čj.P4/117562/11/ost/ambr

Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b,Praha 4-Odbor stavební: Oznámení o zahájení územního řízení spojeného se stavebním řízením; čj.P4/117562/11/ost/ambr

Soubor ke stažení: