6.12.2011-22.12.2011

Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b Odbor stavební-Rozhodnutí  I.Územní rozhodnutí  III.Stavební povolení; čj.P4/114791/11/ost/ambr

Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b Odbor stavební-Rozhodnutí I.Územní rozhodnutí III.Stavební povolení; čj.P4/114791/11/ost/ambr

Soubor ke stažení: