5.12.2011-21.12.2011

Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b, Odbor stavební-Rozhodnutí I.Územní rozhodnutí II.Povolení změny stavby před jejím dokončením; čj.P4/112307/11/ost/stef

Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b, Odbor stavební-Rozhodnutí I.Územní rozhodnutí II.Povolení změny stavby před jejím dokončením; čj.P4/112307/11/ost/stef

Soubor ke stažení: