2.12.2011-18.1.2012

Magistrát hlavního města Prahy-Odbor územního plánu: Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn I+II Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z2274/00,Z2573/00)

Magistrát hlavního města Prahy-Odbor územního plánu: Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn I+II Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z2274/00,Z2573/00)

Soubor ke stažení: