2.12.2011-18.1.2012

Magistrát hlavního města Prahy-Odbor územního plánu: Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn I Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z2600/00,Z2710/00) a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů těchto změn na udržitelný rozvoj území

Magistrát hlavního města Prahy-Odbor územního plánu: Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn I Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z2600/00,Z2710/00) a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů těchto změn na udržitelný rozvoj území

Soubor ke stažení: