22.11.2011-23.12.2011

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu,Pod sídlištěm 9, Praha 8 - Sdělení o dokončení obnovy katastrálního operátu a zahájení řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu; čj.OO-6/2009-101

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu,Pod sídlištěm 9, Praha 8 - Sdělení o dokončení obnovy katastrálního operátu a zahájení řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu; čj.OO-6/2009-101

Soubor ke stažení: