4.11.2011-20.11.2011

Městská část Praha 4,odbor stavební-Vyrozumění o podaném odvolání;čj.P4/110139/11/ost/bce

Městská část Praha 4,odbor stavební-Vyrozumění o podaném odvolání;čj.P4/110139/11/ost/bce