26.10.2011-11.11.2011

Městská část Praha 4,Odbor stavební-Rozhodnutí I.Rozhodnutí povolení výjimky  II.,III.,IV.Územní rozhodnutí  V.Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení;čj.:P4/083397/11/ost/komi

Městská část Praha 4,Odbor stavební-Rozhodnutí I.Rozhodnutí povolení výjimky II.,III.,IV.Územní rozhodnutí V.Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení;čj.:P4/083397/11/ost/komi

Soubor ke stažení: