20.10.2011-20.11.2011

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu-čj.OO-5/2010-101

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu-čj.OO-5/2010-101

Soubor ke stažení: