13.10.2011-29.10.2011

Městská část Praha 4,odbor stavební-Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání;čj.P4/102295/11/ost/jary

Městská část Praha 4,odbor stavební-Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání;čj.P4/102295/11/ost/jary

Soubor ke stažení: