12.10.2011-28.10.2011

Městská část Praha 4 odbor stavební-Oznámení o zahájení územního řízení spojeného s řízením o změně stavby před jejím dokončením;čj.P4/100987/11/ost/stef

Městská část Praha 4 odbor stavební-Oznámení o zahájení územního řízení spojeného s řízením o změně stavby před jejím dokončením;čj.P4/100987/11/ost/stef

Soubor ke stažení: