4.10.2011-4.11.2011

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu-Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu;čj.OO-6/2010-101

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu-Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu;čj.OO-6/2010-101

Soubor ke stažení: