23.9.2011-9.10.2011

Městská část Praha 4,odbor stavební-Oznámení o zahájení územního řízení spojeného se stavebním řízením;čj.P4/094007/11/ost/ambr

Městská část Praha 4,odbor stavební-Oznámení o zahájení územního řízení spojeného se stavebním řízením;čj.P4/094007/11/ost/ambr

Soubor ke stažení: