23.9.2011-9.10.2011

Městská část Praha 4,odbor stavební-Seznámení s podklady před vydáním změny územního rozhodnutí o umístění stavby;čj.P4/095621/11/ost/fatu

Městská část Praha 4,odbor stavební-Seznámení s podklady před vydáním změny územního rozhodnutí o umístění stavby;čj.P4/095621/11/ost/fatu

Soubor ke stažení: