6.9.2011-22.9.2011

MČ Praha 4,odbor stavební-Oznámení o zahájení Územního řízení spojeného se stavebním řízením čj.P4/088297/11/ost/ksot

MČ Praha 4,odbor stavební-Oznámení o zahájení Územního řízení spojeného se stavebním řízením čj.P4/088297/11/ost/ksot

Soubor ke stažení: