31.8.2011-16.9.2011

Městská část Praha 4,odbor stavební-Vyrozumění o podaném odvolání;čj.P4/087743/11/ost/bce

Městská část Praha 4,odbor stavební-Vyrozumění o podaném odvolání;čj.P4/087743/11/ost/bce