30.8.2011-15.9.2011

Městská část Praha 4,odbor stavební-Oznámení o zahájení územního řízení spojeného se stavebním řízení;čj.P4/084464/11/ost/ksot

Městská část Praha 4,odbor stavební-Oznámení o zahájení územního řízení spojeného se stavebním řízení;čj.P4/084464/11/ost/ksot

Soubor ke stažení: