29.8.2011-14.9.2011

Městská část Praha 4,odbor stavební-Oznámení I.O pokračování řízení o povolení výjimky z OTPP II.,III.O pokračování územního řízení IV.O zahájení územního řízení; čj.P4/083461/11/ost/komi

Městská část Praha 4,odbor stavební-Oznámení I.O pokračování řízení o povolení výjimky z OTPP II.,III.O pokračování územního žízení IV.O zahájení územního řízení; čj.P4/083461/11/ost/komi

Soubor ke stažení: