20.5.2011-5.6.2011

Městská část Praha 4,odbor stavební-Oznámení o zahájení územního řízení spojeného se stavebním řízením,čj.P4/045534/11/ost/ksot

Městská část Praha 4,odbor stavební-Oznámení o zahájení územního řízení spojeného se stavebním řízením,čj.P4/045534/11/ost/ksot

Soubor ke stažení: