4.5.2011-4.6.2011

Magistrát HMP-Odbor Územního plánu,Veřejná vyhláška-Oznámení o projednání návrhu zadání celoměstsky významné změny Z 2755/00

Magistrát HMP-Odbor Územního plánu,Veřejná vyhláška-Oznámení o projednání návrhu zadání celoměstsky významné změny Z 2755/00