1.6.2011-17.6.2011

Obecně závazná vyhláška č.5/2011 Sb.hl.m.Prahy o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška č.5/2011 Sb.hl.m.Prahy o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Soubor ke stažení: