30.6.2011-30.11.2011

Magistrát hlavního města Prahy-Vyhlášení grantů HMP vlastníkům památkově významných objektů v roce 2012-oznámení

Magistrát hlavního města Prahy-Vyhlášení grantů HMP vlastníkům památkově významných objektů v roce 2012-oznámení