27.6.2011-13.7.2011

Magistrát hlavního města Prahy,odbor daní,poplatků a cen-S-MHMP 160307/2011-DPC-1-Obecně závazná vyhláška č.10/2011 Sb.hl.m.Prahy o místním poplatku ze vstupného

Magistrát hlavního města Prahy,odbor daní,poplatků a cen-S-MHMP 160307/2011-DPC-1-Obecně závazná vyhláška č.10/2011 Sb.hl.m.Prahy o místním poplatku ze vstupného

Soubor ke stažení: