20.6.2011-21.7.2011

Hlavní město Praha;Odbor Územního plánu-Veřejná vyhláška-Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn I+II Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů vybraných změn na udržitelný rozvoj území

Hlavní město Praha;Odbor Územního plánu-Veřejná vyhláška-Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn I+II Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů vybraných změn na udržitelný rozvoj území

Soubor ke stažení: