15.6.2011-8.7.2011

MČ Praha 4 na základě poskytnutí finančních prostředků na vybrané sociální služby v V.dotačním programu, vypsaném MHMP vypisuje dotační řízení pro neziskové organizace působící pro občany správního obvodu MČ Praha 4 pro rok 2011.

MČ Praha 4 na základě poskytnutí finančních prostředků na vybrané sociální služby v V.dotačním programu, vypsaném MHMP vypisuje dotační řízení pro neziskové organizace působící pro občany správního obvodu MČ Praha 4 pro rok 2011.