Mobilní obchodní kancelář

<p>Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské bude umístěna v dodávkovém voze, označeném logem Pražské plynárenské a.s. zaparkovaném na parkovišti za úřadem MČ Praha - Kunratice (před poštou).</p>
<p>TERMÍNY PŘISTAVENÍ:</p>
<ul style="list-style-type: square;">
<li>dne 4. 7. 2013 od 8.00 do 11.00 hod</li>
<li>dne 7. 8. 2013 od 14.30 do 17.00 hod</li>
<li>dne 9. 9. 2013 od 10.30 do 13.30 hod</li>
<li>dne 15. 10. 2013 od 12.00 do 14.30 hod</li>
<li>dne 21. 11. 2013 od 8.00 do 11.00 hod</li>
</ul>
<p>Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:</p>
<ul>
<li>zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu</li>
<li>změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.)</li>
<li>převzetí reklamace</li>
<li>výměna, kontrola a zaplombování plynoměru</li>
<li>informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu</li>
<li>tiskopisy a informační brožury</li>
</ul>
<p>Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy.</p>
<p>Bližší informace na 267175174 a 267175202, <a href="http://www.ppas.cz">www.ppas.cz</a></p>