Vyšetření studní k individuálnímu zásobování pitnou vodou

<p class="MsoNormal"><span face="Calibri" color="navy" size="3" style="font-family: Calibri; color: #000080; font-size: small;"><span style="font-family: Calibri; color: navy; font-size: 12pt;">Městská část Praha - Kunratice informuje o&nbsp;možnosti kontroly studní, které byly zasaženy povodní, byly sanovány&nbsp;a jsou jediným zdrojem pitné vody. Majitelé takovýchto studní mohou své požadavky hlásit příslušnému úřadu (MČ), která pak požadavky předá Hygienické stanici hl. m. Prahy. Přesný postup viz příloha.</span></span><o:p></o:p></p>