SBÍRKA NA POVODNĚ

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha - Kunratice pořádá ve dnech od 10. do 13. června 2013 sbírku určenou pro povodní zasažené Kralupy nad Vltavou. Sbírka se uskuteční na faře v Kunraticích, pondělí až středa od 15.00 do 20.00, a ve čtvrtek od 9.00 do 20.00 hod.

Kralupy nad Vltavou naléhavě prosí o:

  • jákékoli oblečení pro děti a dospělé
  • holínky
  • dětské boty (holínky a sportovní kotníčkové)
  • čistící prostředky a rukavice
  • kbelíky a umyvadla na mytí
  • lopaty
  • košťata a smetáky, lopatka a smetáky
  • finanční pomoc

Kontaktní osoba za farnost pí. Váchalová