UZAVŘENÍ ZÁMECKÉHO PARKU

Městská část Praha - Kunratice se připojila k zákazu vstupu do všech parků a rekreačních oblastí z důvodu hrozícího podmáčení a pádu stromů vydaného krizovým štábem.

Z tohoto důvodu byl dne 3. 6. 2013 do odvolání uzavřen Zámecký park.

 

MČ Praha - Kunratice dále upozorňuje spoluobčany na hrozící nebezpečí pádu dřevin v Bažantnici a Kunratickém lese.