9.10.2013-26.10.2013

Městská část Praha-Kunratice, K Libuši 7/10, Praha 4 Kunratice: Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky