8.10.2013-24.10.2013

Městská část Praha 12, Písková 830/25, Praha 4 Modřany, Odbor životního prostředí a dopravy-Výzva vyjádření k podanému odvolání; čj.P12 23388/2013 OŽD