25.9.2013-26.10.2013

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu,Pod sídlištěm 9/1800, Praha 8-Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí; čj.OO-3/2011-101