25.9.2013-11.10.2013

Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4-Odbor stavební-Opravné rozhodnutí; čj.P4/080748/13/ost/ivri